Araling Panlipunan

•••••


Ugnayan at Kaunlaran 8, Kasaysayan ng Daigdig

Computer

•••••


Brilliant Computing B (Creative Design)

Brilliant Computing C (Web Development)

English

•••••


Exploring Literature and Grammar 9

Exploring Literature and Grammar 8

Filipino

•••••


Bukal II

Bukal III

Bukal 8 (Serye sa Filipino, Edisyong K to 12)

Bukal 9 (Serye sa Filipino, Edisyong K to 12)

Bukal ng Lahi 8, Serye sa Filipino

Bukal ng Lahi 9, Serye sa Filipino

Filipino (Pagbasa)

•••••


Florante at Laura

Noli Me Tangere

MAPEH Junior High School

•••••


Upscale MAPEH 9

Mathematics

•••••


The World of Mathematics and Beyond 9

Conceptual Math & Beyond: Intermediate Algebr...

Conceptual Math & Beyond: Geometry

Conceptual Math and Beyond 8 (K to 12 Edition...

Conceptual Math and Beyond 9 (K to 12 Edition...

The World of Mathematics and Beyond 8

Science

•••••


Conceptual Science & Beyond: Biology II

Conceptual Science & Beyond: Chemistry III

Conceptual Science & Beyond: Biology Laborato...

Conceptual Science & Beyond: Chemistry Labora...

Conceptual Science and Beyond 8 (K to 12 Edit...

Conceptual Science and Beyond 9 (K to 12 Edit...

Science in Everyday Living 8

Science in Everyday Living 9

Values Education

•••••


Growing in Character II

Growing in Character III

Growing in Character 8 (K to 12 Edition)

Growing in Character 9 (K to 12 Edition)

Growing in Character 8, 2nd Edition

Growing in Character 9, 2nd Edition

SEARCH


BC Updates
BC Catalog